06 30 201 67 08 [email protected]

Miután meggyőződött róla, hogy Önnek is érdemes napelemrendszert telepítenie, felmerül a kérdés: Mi történik a megrendelés után?

A folyamatot három fő szakaszra bonthatjuk és a teljes folyamat a megrendeléstől számítva 60-90 napot vesz igénybe:

1) Engedélyeztetési eljárás

A megrendelés aláírása után kollégáink kiküldik az áramszolgáltató felé benyújtandó engedélykérelemhez szükséges nyomtatványokat. Ezek áramszolgáltatónként kis mértékben eltérnek, de tipikusan az alábbiakra lesz szükség:

-Adatbekérő lap, amelyet a villanyszámla alapján tud kitölteni

-Meghatalmazás cégünk részére, hogy az áramszolgáltatónál el tudjunk járni az Ön érdekében

-Tulajdonosi nyilatkozat, amelyen a tulajdoni lapon szereplő minden tulajdonosnak nyilatkoznia kell.

Ezeken kívül szükség lesz fotókra a tetőfelületről és a mérőórákról, egy tulajdoni lapra (ez ügyfélkapun keresztül beszerezhető), térképmásolatra, vagy helyszínrajzra (szintén ügyfélkapu) és egy villanyszámla másolatra.

Miután a fenti dokumentációt visszaküldi nekünk e-mailben, mi benyújtjuk a csatlakozási igénybejelentést az áramszolgáltatóhoz.

A bejelentésről e-mailben Ön is értesül.

2) Szerződés

Ebben a szakaszban már szükségünk lesz az eredeti dokumentumokra, így a felsoroltakat postai úton várjuk:

-elküldjük Önnek a szerződést az adatbekérőn szereplő adatok alapján kitöltve. Ennek mindkét példányát visszavárjuk Öntől postán

-várjuk továbbá a korábban kitöltött adatbekérőt

-az aláírt meghatalmazást

-és az aláírt hozzájáruló nyilatkozatot

3) További lépések

Az igénybejelentést követően 30 napja van az áramszolgáltatónak, hogy megküldje a Műszaki Gazdasági Tájékoztatót. Ebben pontosan leírja, hogy milyen feltételek mellett engedélyezi a kívánt teljesítményű napelemes rendszer telepítését(szükségese-e például fázist bővíteni)

Arról is tájékoztat, hogy a szükséges módosítások milyen költségekkel járnak.

Az esetek többségében nincs szükség semmilyen módosításra. Ha mégis felmerül ennek szükségessége, a módosításokat regisztrált villanyszerelő tudja elvégezni. a kapcsolatfelvételben segíteni fogjuk Önt.

-A szerződés szerinti előleg kifizetése

-Kollégáink összeállítják és benyújtják a csatlakozási dokumentációt. Ennek elbírálására újabb 30 nap áll rendelkezésére a szolgáltatónak. Általában ez alatt a 30 nap alatt kerül sor a napelem rendszer telepítésére.

A telepítés jellemzően 1-2 napot vesz igénybe.

-A telepítést követően fizetendő a szerződés szerinti fennmaradó összeg

-Ekkor következik az úgynevezett készre jelentés benyújtása az áramszolgáltatónak. Erről Ön e-mailben másolatot kap

-két héten belül az áramszolgáltató kiküldi Önnek a módosított áramszolgáltatói szerződést

-Miután ezt visszakapja az áramszolgáltató, két héten belül lecserélik a villanyórát.

-Az új villanyóra felszerelését követően be tudjuk kapcsolni a napelemes rendszert.

A fenti ügyintézésben kollégáink nagy tapasztalattal rendelkeznek és mindenben segítik Önt. Az Ön részéről az alapdokumentumok(szerződés, adatbekérő, meghatalmazás) kitöltésében, és e-mailen, illetve postán való elküldésében van szükség közreműködésre. Az áramszolgáltatóval történő engedélyeztetésekben, a műszaki dokumentációk összeállításában teljes mértékben eljárunk. A teljes folyamat a megrendeléstől számítva 60-90 napot vesz igénybe.